Elever fra 0. - 6. klassetrin:

  1. Ingen elever må forlade skolens område i skoletiden.
  2. Dog kan der opstå situationer, hvor elever alligevel får brug for at bevæge sig uden for skolens område. I disse tilfælde aftales det med forældrene i hvert enkelt tilfælde.

Elever fra 7. – 9. klassetrin og opefter:

  1. Eleverne må forlade skolen i frikvartererne.
  2. Eleverne kan hjemsendes/gives fri i mellemtimer eller ydertimer, hvis det ved en lærers fravær vurderes at være den bedste løsning.
  3. Eleverne må i forbindelse med undervisningen forlade skolens område, fx i forbindelse med projekter, for at gå på biblioteket, for at arbejde hjemme m.v. efter aftale med læreren
  4. Forudsætningen for ovenstående muligheder er, at forældrene har givet skriftlig tilladelse dertil, idet færdsel uden for skolens område i den normale skoletid sker på forældrenes ansvar. Skriftlig tilladelse kan gives ved begyndelsen af 7. klassetrin. Tilladelsen er gældende til og med 9. klassetrin.

Vedtaget af skolebestyrelsen, oktober 2019