Skip til hoved indholdet
  Hjem SFO og klub Mål og indhold

Mål og indhold

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Hørsholm Skole

Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO på Hørsholm Skole

Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes øvrige politikker er visionen, at barnet oplever et trygt og stimulerende tilbud, der tilgodeser det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab.

Det sker igennem mødet med et fagligt kompetent personale og gennem et anerkendende helhedssyn på barnet.

På Hørsholm Skole arbejder vi ud fra et fælles værdigrundlag, trivsels, lærings - og børneperspektiv.

SFO og skole samarbejder tæt omkring relevant information angående børnenes trivsel og læring. 

SFO’ens personale varetager den understøttende undervisning i indskolingen.  

Vores kerneopgave er:

At øge børns læring og trivsel. 

Målet er: 

At udfordre alle børn, så de bliver den bedste udgave af sig selv i alle sammenhænge.

I samarbejdet på Hørsholm Skole 7-17 har pædagogerne fokus på:

 • At planlægge, udføre og evaluere forløb både i undervisningsdelen og i fritidsdelen om eftermiddagen.
 • Begrunde de pædagogiske aktiviteter i etiske, moralske og sociale værdier.
 • En særlig opmærksomhed på børns emotionelle og sociale udvikling
 • At etablere læringsrum som understøtter det enkelte barns mulighed for deltagelse i de forskellige fællesskaber.
 • At ”træne” at indgå i relationer mellem barn - barn og barn - voksen.

Værdierne i fritidspædagogikken i fritidsdelen efter skoletid:

Vi ønsker at give børnene muligheden for at agere i fri kontekst. Målet er, at barnet kan opnå læring i:

 • At lege. Legen udvikler børns fantasi og tænkning. Børn leger for at lege, ikke for at lære noget bestemt. Men i legen lærer de at skabe historier sammen og håndtere forskelligheder og uenigheder.
 • At deltage i frivillige aktiviteter. Børn udvikler sig og lærer sammen med andre børn og voksne. Børns venskaber er vigtige. De sociale fællesskaber og dialogen giver børn erfaringer i at løse konflikter og at deltage i demokratiske processer.
 • At være i fysisk bevægelse. Barnet lærer verden at kende ved at bruge krop og sanser. Motoriske færdigheder fremmer børns selvtillid og koncentrationsevne og er i samspil med sund kost medvirkende til et fysisk velbefindende.
 • At børn er i udeliv. Naturen udfordrer krop og følelser. Udelivet styrker børns nysgerrighed for naturen og dens hemmeligheder samt grundlægger ansvar for liv og miljø. 
 • At børn er kreative. Sådan kan børn udtrykke tanker og følelser og sætte sig spor i verden. Oplevelser af kunst og kultur inspirerer børn, udvikler deres kreativitet og evne til selv at skabe noget nyt.

”Vi lykkes, når alle har en ven. Store som små.”

Brobygning mellem børnehaverne og skolen

Vi indgår i det fælles brobygningsarbejde mellem børnehaverne og skolerne i kommunen. Når vi modtager børnene 1. maj, er målet, at børnene oplever en lærerig, udfordrende og sjov hverdag. Vi ønsker, at børnene, på en struktureret, omsorgsfuld og tryg måde, introduceres til skolens lokaler, nye kammerater og de voksne, som de skal være sammen med i 0.klasse.  

Vi benytter materialet Fri for mobberi, som er et trivselsredskab/antimobbeprogram, alle børnehaver og skoler i Hørsholm kommune benytter. Formålet er at styrke børnefællesskaber og forebygge mobning.

Vores aktiviteter i maj SFO perioden er planlagt med udgangspunkt i kompetencemålene fra BHK.

Vi afholder et forældremøde, inden maj perioden begynder.  Mødet afholdes sædvanligvis medium april.

Samarbejdet mellem skole og hjem

SFO’en tilstræber en god daglig kontakt med forældrene og vil gerne indgå i dialog om barnets trivsel og deltagelse i fællesskabet. Er der et særligt behov for ekstra hjælp fx lektiestøtte - så kan det aftales i samarbejde med skolen, børn og forældre.

Skolepædagogerne deltager i skolehjem samtalerne og forældremøderne i indskolingen. 

En medarbejderrepræsentant samt SFO leder deltager på skolebestyrelsesmøderne.

”Dannelse er, hvad der er tilbage, når man har glemt det, man har lært”

Citat; Ellen Key. Forfatter og pædagog.

Hørsholm Skole
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 61 00
horsholm_skole@horsholm.dk

Åbningstider