Mål: Målet med skolens mobilpolitik er at sikre, at der skabes de bedste rammer for, at det enkelte barn kan tilegne sig faglige og sociale kompetencer i skolen.

 • Skolen udvikler og understøtter fællesskaber gennem samvær, fokus og nærvær.
 • Skolen understøtter en skoledag, hvor eleverne ikke møder digitale forstyrrelser
 • Skolen understøtter aktive pauser, hvor eleverne har gode muligheder for at bevæge sig.
 • Skolen har en forventning om at forældre taler med deres barn om brug af mobiltelefonen, herunder lovgivning, sprog og etik.
 • Skolen forventer at forældre er bekendt med deres børns forbrug af sociale medier.
 • Skolen har en forventning om at smartwatches kan indstilles så de ikke kan benyttes til at gå på nettet, optage o.lign.  

Det betyder at skolen har en praksis hvor:

 • Mobiltelefoner skal være slukket og befinde sig i mobilskab før undervisningen, alternativ i tasken hvis der ikke er mobilskab. Mobiltelefoner benyttes i undervisningen på lærerens anvisning.
 • Konflikter løses på skolen og ikke ved at barnet ringer hjem til forældre. I sådant tilfælde beder vi om at man som forældre beder barnet om at kontakte en lærer eller pædagog og at skolen kontaktes af forældrene
 • Ekskursioner og lejrskoler er skoledage og lærerne sætter reglerne for brug af mobiltelefonen.

 

Særligt for SFO tid:

Mobiltelefoner i E-bygning SFO 1:

 • Telefonerne skal ligge slukkede i taskerne i SFO tid. Opstår der behov for brug af mobiltelefon, benyttes telefonen udelukkende, når der er en SFO voksen tilstede, som derigennem kender til eventuelle aftaler. Børnene kan evt. låne husets tlf. men vi opfordrer til at legeaftaler indgås dagen før.

Mobiltelefoner i Fritten/Klubben SFO2:

 • Mobilen skal ligge i lommen eller tasken, men børnene kan bruge deres egen telefon til aftaler. Børnene må gerne låne husets telefon.

 

Generelt for SFO 1 og 2 :

 • Der må ikke spilles spil eller andet på telefonen, og man må ikke tage video eller billeder.
 • Der kan laves individuelle aftaler omkring brug af mobiltelefoner i særlige tilfælde. Aftalerne laves sammen med de voksne.

 

Ved overtrædelse af retningslinjerne:

Mobiltelefonen/smartwatch inddrages og kan afhentes på kontoret ved skoledagens afslutning

Ved særligt misbrug udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med forældrene.