Formål med kontaktforældre

 • At fremme dialogen og samarbejdet i den enkelte klasse mellem forældrene, elever og lærere for sammen at styrke klassens trivsel, funktion og samarbejde.
 • At formidle emner til diskussion i skolebestyrelsen og emner fra skolebestyrelsen til diskussion i klassens forældregruppe.

Herigennem bidrager kontaktforældrene til at:

 • At sørge for, at vigtige emner og problemstillinger kommer med på forældremødernes dagsordener.
 • At inddrage alle børn og forældre i klassens fællesskab og har særligt fokus på nytilkomne.
 • At tage initiativ til sociale arrangementer for klassen, eventuelt gennem uddelegering til andre forældre.

Der kan hentes yderligere information om rollen som kontaktforælder på

www.skole-foraeldre.dk

Principper for kontaktforældre

 1. Valg af kontaktforældre
 • Kontaktforældrene vælges for et skoleår ad gangen. For at sikre kontinuiteten og involvering af så mange forældre som muligt, er det en god idé, at skiftes, så der hvert år er nogle ’nye’ og nogle ’gamle’ kontaktforældre i gruppen.
 • Der skal i hver klasse vælges 2-4 kontaktforældre på skoleårets første forældremøde.
 1. Rolle og opgaver for kontaktforældre i forhold til den enkelte klasse
 • Kontaktforældrene inddrages i planlægning og afholdelse af forældremøder, hvor en lærer fra lærerteamet – oftest klasselæreren – deltager.
 • Kontaktforældrene bidrager med viden om hvad der rør sig i forældregruppen og blandt eleverne
 • Kontaktforældrene vender forhold omkring klassen og tager initiativ til at få relevante diskussioner på dagsordenen.

Kontaktforældre i udskolingen er tovholdere på blå mandag, sidste skoledag og dimissionsfest.

Herudover kan det være kontaktforældrenes rolle:

 • at tage imod nye forældre og børn i klassen
 • at være igangsættere af sociale arrangementer for klassen og dens forældre
 • at administrere klassekassen
 • at formidle erfaringer som kontaktforældre videre til efterfølgende kontaktforældre i klassen
 1. Forum for kontaktforældre

Kontaktforældrene deltager i Hørsholm Skoles forum for kontaktforældre, som mødes med skolebestyrelsen 1-2 gange om året.

På møderne er fokus på Skolebestyrelsens arbejde/fokusområder. Herudover vil relevante temaer blive taget op til gensidig inspiration og dialog.

 1. Oversigt over kontaktforældre

På Aula laves en gruppe for kontaktforældre, så kontakten mellem forældre på tværs af klasser gøres lettere.

Opdateret af Skolebestyrelsen, oktober 2022