Når skolen modtager en henvendelse fra forældre eller familiekonsulent, der ønsker, at et barn skal skifte til Hørsholm Skole, er vi som skole først og fremmest interesseret i årsagen til ønsket om skoleskift og hvorfor man søger til Hørsholm skole.

Det er ikke muligt på forhånd at besøge klasserne inden skoleskift og der er ikke nogen venteliste til skolens klasser. Der afholdes indskrivningsmøde med relevante personer og efter 5-6 uger afholdes der en efterfølgende samtale med barnet enten med klasselærer( indskoling, mellemtrin ) eller med en AKT-lærer.

Det tilrådes at et skoleskift sker hurtigst muligt. Fx er det en ide, hvis det er op til en ferie, at barnet indskrives inden ferien, så det når at hilse på sine nye klassekammerater og lærere inden. Endvidere rådes der til åbenhed i forhold til den klasse, som forlades, om årsagen til skoleskift. Den modtagende klasses kontaktforældre informeres om at der er en ny klassekammerat på vej.

Klasselærere udnævner en buddy fra klassen, der i den første periode har særlige hjælpeopgaver. Dette gælder for alle nyankomne. For flersprogede elever udnævnes desuden, hvis muligt, endnu en buddy, måske fra en anden årgang på skolen, der taler samme sprog.