Ved skoleindskrivning indskrives dit barn automatisk i SFO på den skole, dit barn får plads pr. 1. maj.

Senere indmeldelse i SFO sker på siden Skoleindskrivning (horsholm.dk). Du skal bruge MitID. Indmeldelse sker pr. den 1. eller 16. i måneden. 

Dit barn er indmeldt SFO indtil udgangen af 6. klasse. Ønskes barnet udmeldt før, sker udmeldelse af SFO med én måneds varsel til den 15. eller sidste dag i måneden. Du udmelder dit barn på siden Skoleindskrivning (horsholm.dk). Du skal bruge MitID.

Ved forældreorlov, skoleskift eller flytning fra kommunen skal udmeldelse på samme måde ske med én måneds varsel. 

Bor du i anden kommune foregår ind- og udmeldelse skriftligt til Center for Dagtilbud og Skole.

Der er ikke venteliste ved indmeldelse.