Målet med princippet er at:

  • Sikre en løbende dialog mellem elev, forældre og skole om elevens faglige og alsidige udvikling.
  • Sikre et fremadrettet sigte, hvor der er fokus på elevens styrker og udviklingsmuligheder fagligt og socialt.
  • Understøtte den formative evalueringskultur på skolen med sigte på et ressourcesyn*
  • Konkrete fokuspunkter udvælges i fællesskab skole og hjem og skal afspejle de pædagogiske prioriteringer med mål for det fremadskuende.
  • Relevant og systematisk viden om elevens faglige og sociale udvikling

Med ressourcesyn menes:

  • at give eleven en oplevelse af mestring
  • at bidrage til, at eleven får øje på egne ressourcer, og inddrag elevens perspektiv
  • at arbejde fællesskabende med elevens ressourcer

Fokuspunkter som minimum for den enkelte elev

Børnehaveklassen: sprog og matematisk opmærksomhed.

  1. til 9. klasse: dansk og matematik.

Børnehaveklasse til 9. klasse: yderligere fokuspunkter, som vurderes væsentlige for at understøtte elevens udvikling og evt. udfordringer

Det er vigtigt at der er en bred forståelse af begrebet udfordringer, og at omfanget af meddelelsesbogen derfor vil variere fra elev til elev, men også variere over tid for den enkelte elev, da alle kan blive ramt af udfordringer igennem sin skoletid.

Fokuspunkterne skal være praksisnære og pege fremad.

Fokuspunkter fælles for en klasse

Meddelelsesbogen kan også have fokuspunkter, som er fælles for alle elever i en klasse og fx handle om at skabe et positivt klasse- og læringsmiljø.

Opdatering af meddelelsesbogen

Meddelelsesbogen bør som minimum genbesøges to gange årligt i fx forbindelse med samtaler mellem skole og hjem og opdateres efter behov.

Meddelelsesbogens tilgængelighed

Meddelelsesbog er skriftlig og findes på Min Uddannelse.

Meddelelsesbogen skal som minimum opdateres 2 gange årligt

Meddelelsesbogen er løbende tilgængelig for elever og forældre så de til enhver tid kan orientere sig i historikken og til enhver tid finde dokumentation for indgåede aftaler.