Kriterier for optagelse i børnehaveklasse: 

Læs mere på Hørsholm Kommunes hjemmeside (nyt vindue)

Indmeldelse  til børnehaveklasse for kommende år foretages digitalt på Hørsholm Kommunes hjemmeside 

Tilflytning eller skoleskift og en klassekvotient under 24 elever 

Forældre, som i løbet af skoleforløbet ønsker børn tilmeldt Hørsholm skole, skal henvende sig til skolen på tlf. 48496100 eller sende en mail på horsholm_skole@horsholm.dk, hvor årsag og beskrivelse af barnet indgår. Skolen vil herefter kontakte forældrene. Efterfølgende arrangeres et møde, hvor elev og forældre introduceres til skolen, og hvor de praktiske ting i forbindelse med skoleskift aftales. 

Der er i princippet frit skolevalg i Hørsholm Kommune under forudsætning af, at den ønskede skole har plads, men skolen har dog altid plads til børn, som bor i skoledistriktet. Et barn har ikke ubetinget ret til optagelse i distriktsskolen, hvis forældrene i første omgang har valgt en anden skole, herunder en fri grundskole eller en privatskole. Om barnet kan optages, afhænger af skolens kapacitet og ovenstående retningslinjer. Klasser kan af pædagogiske årsager være lukket for tilgang af nye elever.

Hørsholm skole har plads til nye elever, som bor uden for distriktet, hvis klassestørrelsen på den pågældende årgang er under 24 elever. Forældre har ingen indflydelse på klasseplacering af barnet. Det er udelukkende afdelingslederen der bestemmer, hvilken klasse eleven starter i.

Klassekvotient mellem 24 og 28 elever 

Ligger elevtallet i en klasse mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen på Hørsholm Kommune.