Lektier og hjemmearbejde indgår som en del af skolearbejdet på Hørsholm Skole.
Den samlede lektiemængde bør være afpasset efter elevernes alder. Ligeledes forventes teamet omkring den enkelte klasse at tilrettelægge placeringen af større afleveringsopgaver etc., så de spredes jævnt henover skoleåret.

Lærerne bør i forhold til deres valg af opgaver til lektie tage med i overvejelserne, at elevernes muligheder for hjælp til lektier hjemme er meget forskellige. Da det samtidig er et mål  at mindske betydningen af den sociale arv, bør eleverne kunne lave deres lektier uden hjælp, men meget gerne med stor interesse fra forældrene. Undervisningen foregår på skolen!

Lektier bruges hovedsageligt til:

 • Træningsopgaver
 • Repetition
 • Færdiggørelse af større skriftlige opgaver
 • Læsning af stof.

Særligt i forhold til læsning:

Læsning er et fælles ansvar mellem skole og hjem. På Hørsholm Skole forventer vi, at jeres barn læser hjemme minimum 5 gange om ugen. Jeres barn skal læse i bøger, der passer i niveau. Det vil sige i bøger, hvor jeres barn kan læse minimum 95% af ordene korrekt. 

I  0. klasse forventer vi, at I støtter op omkring skolens arbejde med den begyndende læsning.

 • I skal lege med rim og remser.
 • I skal øve de tre alfabeter: bogstavernes navn, form og lyd.
 • I skal øve at læse og skrive små lydrette ord som f.eks. "is" og "ko".
 • I skal støtte op om jeres barns lyst til at lege og eksperimentere med at læse og skrive. Det kan være ved at børneskrive små beskeder eller ved at tale om den skrift, I møder i hverdagen.
 • Hvis jeres barn knækker læsekoden, skal I begynde at læse i små lydrette bøger sammen.

I indskolingen forventer vi, at jeres barn læser højt for jer, og at I hjælper med at læse og forklare nye og svære ord.

 • I 1. klasse skal jeres barn læse højt for jer i minimum 10 minutter.
 • I 2. klasse skal jeres barn læse højt for jer i minimum 15 minutter.
 • I 3. klasse skal jeres barn læse højt for jer i 20 minutter eller mere.

I 0.-3. klasse forventer vi, at I støtter op om jeres barns ordforråd og sprogforståelse ved at læse højt for jeres barn og tale sammen om det, I læser.

I 4.-6. klasse kan jeres barn begynde at veksle mellem at læse højt og stillelæse. Vi forventer, at jeres barn læser i minimum 20-30 minutter. Jeres barn skal læse både skøn- og faglitteratur.

I 7.-9. klasse skal jeres barn stillelæse i minimum 30 minutter. I skal stadig huske at træne højtlæsning hjemme. Jeres barn skal læse både skøn- og faglitteratur.


Skolens ledelse og bestyrelse

v/ Ane Christine Larsen, oktober 2019.