Skip til hoved indholdet
    Hjem Vores skole Regler

Regler

Reglerne er Skolebestyrelsens vedtagne regler for Hørsholm Skole på udvalgte områder.

Skolen åbner k. 7.45, der er tilsyn med eleverne fra kl. 7.50.

I pausen kl. 9.30-9.50 skal alle elever udenfor medmindre vejret tilsiger noget andet.

Det er så vidt muligt årgangens faste lærere, der har tilsyn med eleverne og derfor beslutter om der skal være ”indeordning” pga. vejret.

Der er spisepause fra kl. 11.20 - 11.35, i de mindste klasser om nødvendigt før. Elever fra 7.-9. klasse, der forlader skolen i det store frikvarter, må gå kl. 11.20.

Mad bestilt via madordning kan afhentes i foyeren ved kontoret fra kl. 11.00.

ABC-gården

ABC-gården foran Komplexet er forbeholdt Komplexets elever.
0.-3. kl kan være på Legealleen og på ABC legepladsen. Træklatring er tilladt i forsvarlig højde.Det er ikke tilladt at opholde sig på muren ud mod Rungstedvej

A-bygning

Kun 7.- 9. klasserne må være inde i pausen 11.35 -12.05. Husk at lufte ud i pausen.

Boldbanen

Boldbanen er for elever fra 5.-8. kl. Ved perioder med meget regn eller væde, lukkes boldbanen af. 
Træklatring er tilladt i forsvarlig højde.

Pædagogisk Læringscenter

Efter efterårsferien er der åbent efter særlig plan for 5. og 6. kl.

Komplexet

Komplexet er forbeholdt 8. og 9.kl. elever

Den store skolegård

Den store skolegård er for alle børn.

Ingen ophold ved cykelstativerne, hvis det ikke er for at hente/sætte sin cykel.

Om vinteren kan der i forbindelse med “masser af sne” åbnes til boldbanen, som er det eneste sted, hvor elever fra 6.-9. klasse må kaste med sne.

Rulleskøjter i skolegården: Ankommer man til skolen på rulleskøjter, skal de tages af ved indgangen til skolegården, og man må først tage dem på igen, når man forlader skolen. (For skateboards, løbehjul og lignende gælder tilsvarende regler.)

Efter skoletid (fra kl.13.35) / SFO-tiden: I SFO-tiden må der løbes på rulleskøjter, løbehjul og skateboards i skolegården SFO har tilsynet med de børn, der er tilmeldt. Børn, der ikke er i skole/SFO kan foretage lignende aktiviteter i skolegården, såfremt det er foreneligt med de aktiviteter/arrangementer, der i øvrigt er på skolen (SFO, klassefester o.lign.). Det er SFO der vurderer dette. El-løbehjul er ikke tilladt på skolens område.

Hallen

6.-9.kl har mulighed for på skift at benytte hallen en dag om ugen i spisefrikvarteret.

Sneregler

Sneboldskastning foregår kun på boldbanen og man skal være aktiv deltager for at være med. Dvs. man kan ikke stå udenfor og kaste ind i feltet.

De voksne der har tilsynet kan etablere flere forskellige steder på boldbanen, hvor man slås med sne, således at det aldersmæssigt er forsvarligt at deltage. De voksne der har udetilsyn i skolegård og øvrige steder vurderer hvorvidt de skal fordele sig så der er  flere voksne på boldbanen.

Der må IKKE gives vaskere eller rulles i sneen.

Hvis legen bliver for voldsom kan den til enhver tid stoppes af den voksne der har tilsyn.

Den enkelte klasse kan med egne voksnes tilsyn etablere leg og sneboldkampe udenfor pauserne.

Reglerne gælder i både skoletid og fritidstid

 

Opdateret 0712 2022

Vi behandler hinanden med respekt og taler pænt til og om hinanden

Når teaterringningen lyder kl. 7.55, skal eleverne gå i klasserne og gøre sig klar til undervisningen, som begynder kl. 8.00.

Alle forældre skal forlade skolen kl. 7.55.

På skolens område er al cykel- og knallertkørsel forbudt.

Cykler, løbehjul, skateboards, rulleskøjter o. lign. skal opbevares i cykelskuret! Overholdes denne regel ikke kan der blive tale om inddragelse af transportmidlet. Andre regler kan gælde i SFO-tid. Dog skal løbehjul, rulleskøjter o. lign. altid bruges med omtanke og ikke være til fare for andre.

Eleverne må ikke forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse. 7.-9. klasserne må forlade skolen i mellemtimer og i frikvarterer, såfremt der foreligger en skriftlig tilladelse fra hjemmet.

Alle, der færdes på skolen, skal vise hensyn og følge de anvisninger, der gives fra skolens ledelse og medarbejdere.

Eleverne har - sammen med deres forældre - ansvaret for egne ting (f.eks. cykler, overtøj, mobiltelefoner og andet elektronisk udstyr, knallerter, m.v.), som medbringes på skolen, og for udleverede ting til undervisningsbrug.

Eleverne må ikke medbringe noget, som kan skade personer eller ting og må ved deres adfærd ikke bringe sig selv eller andre i fare.

Såfremt eleverne ved ikke acceptabel adfærd anretter skade på skolen eller andres ejendom må erstatningskrav forventes. Beskadigelser skal straks meddeles kontoret.

Der skal holdes orden i lokalerne, bl.a. så der er mulighed for at gøre ordentligt rent, dvs. eleverne sætter stole op. Grundet indeklimaet skal alt overtøj hænges uden for klasseværelset.

Alle klasser skal have en duks, hvis navn skal stå på tavlen. Duksen skal sørge for orden i klasselokalet:

  • udluftning af lokalet efter hver time
  • tømning af skraldespand (specielt efter spisning)
  • aftørring af borde efter spisning

Boldspil og støjende leg skal foregå udendørs, ikke indendørs og ikke ved cykelparkeringen.

Mobiltelefoner, computere og andet elektronisk udstyr må i undervisningstiden kun anvendes til undervisningsformål.

Hunde må ikke medbringes på skolens område.

Al rygning er forbudt på skolens matrikel.

Elever der ikke er tilmeldt SFO må ikke opholde sig på skolens område efter endt skoledag med mindre det er foreneligt med de øvrige aktiviteter. Dette vurderes af SFO

 

Vedtaget af skolebestyrelsen august 2019

Hørsholm Skole
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 61 00
horsholm_skole@horsholm.dk

Åbningstider