Skip til hoved indholdet
    Hjem SFO og klub Maj SFO

Maj SFO

Velkommen til Maj SFO

Maj SFO Hørsholm skole

Vi ser frem til at skabe det bedste skoleliv for alle børn i samarbejde med jer.

Målet for vores maj børn er, at børnene oplever en lærerig, udfordrende og sjov hverdag. Vi ønsker, at børnene, på en struktureret, omsorgsfuld og tryg måde, introduceres til skolens lokaler, nye kammerater og de voksne, som de skal være sammen med i 0.klasse.

Vi benytter "Fri for mobberi" som er et trivselsredskab/antimobbeprogram, alle børnehaver og skoler i Hørsholm kommune benytter. Formålet er at styrke børnefællesskaber og forebygge mobning.

Vi har samlet nogle af de vigtigste opstartsinformationer.

Introforløb:

De første 14 dage maj børnene er på skolen er planlagt som et introforløb. Hjørnehuset er forbeholdt maj børnene, og der åbnes hver dag kl. 07.00. Maj børnene har morgenbase og garderobe i Hjørnehuset frem til sommerferien.

De tre første grupper vi sammensætter er dannet med fokus på, at alle børn, så vidt muligt, følges med kendte kammerater fra børnehaven.

I perioden fra maj og frem til sommerferien er grupperne dynamiske og kan ændres, hvis det skønnes, at det er hensigtsmæssigt.

Vores hovedformål frem mod sommerferien er at danne tre homogene grupper, hvor der er grobund for trivsel og et godt læringsmiljø.

Vi vil i perioden særligt have fokus på relationer og børnefællesskaber. Dette gøres blandt andet ved, at vi afprøver forskellige gruppekonstellationer. Det er vigtigt, at børnene får øje på hinanden på tværs af årgangen. Det er et fælles ansvar, at alle trives.

Efter de 14 dage med introforløb starter den faste ugestruktur.

Eksempel på fast ugestruktur:

Dagen startes altid med en samling, hvor vi taler om dato, vejr, årstid og om planer for dagen. Vi ser gerne, at alle børn er mødt ind kl. 09.00, da det er vigtigt for børnene at være en del af det fællesskab, der skabes ved morgensamlingen.

Ugestruktur: (der kan evt. byttes om på de enkelte dage)

  • Mandag: Grupperne er på hver deres læringsstation 9-13
  • Tirsdag: Alle maj børnene går i skoven 09.30-13.00.
  • Onsdag: Grupperne er på hver deres læringsstation 9-13
  • Torsdag: Grupperne er på hver deres læringsstation 9-13
  • Fredag: Fællesdag (fx i skoven), hvor alle maj børn og voksne er sammen om forskellige aktiviteter inde og ude.

Den gruppe børn, som er i Hjørnehuset om torsdagen, har ansvaret for at kaniner og marsvin får mad, og at der bliver muget ud i hele ”Hoppeborgen”.

Hver dag mødes alle maj børn i Hjørnehuset kl.13, hvor vi samler op på dagen. Hvad har vi lavet/lært, og hvad skal vi lave resten af dagen i SFO? Børnene bliver præsenteret for de aktiviteter, der findes i SFO. Der laves aftaler med det enkelte barn, så alle børn ved, hvilken aktivitet de skal gå i gang med, når SFO begynder.

Vi glæder os til at møde jer.

Hørsholm Skole
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 61 00
horsholm_skole@horsholm.dk

Åbningstider