Egenbetalingen for SFO følger de fastlagte takster i Hørsholm Kommune..

Egenbetalingen opkræves forud og er forfalden til betaling den 5. i måneden. Juli er betalingsfri måned.

Ved fremsendelse af rykker opkræves et rykkergebyr på 250 kr. For øvrig information om betaling/restance henvises til kommunens hjemmeside