Skilsmissegrupper på Hørsholm Skole

 

Den skilte familie i skolen

Børn med skilte forældre vokser op med et særligt livsvilkår, og forskning viser, at det kan give udfordringer i opvæksten. Selv i familier, hvor et brud mellem forældre sker uden større dramatik, og hvor forældrene er ret enige om, hvordan de bedste drager omsorg for deres børn, vil bruddet mellem forældre ofte være forbundet med spekulationer, bekymringer og måske sorg. Det vil være en central livsforandring, som stiller store krav til børnene om at kunne tilpasse sig. Omkring en tredjedel af alle børn vil opleve, at deres forældre bliver skilt - derfor har vi her i skolen et tilbud til skilsmissebørn.

Følelsesmæssig støtte påvirker positivt

En skilsmisse kan for mange børn være en livskrise, der påvirker deres trivsel i en kortere eller længere periode. Forskningen viser dog, at børnenes trivsel øges markant med den rette følelsesmæssige støtte, og langt de fleste børn kommer godt igennem deres forældres skilsmisse.

Samarbejde mellem to hjem

En skilsmisse medfører, at skolen skal samarbejde med barnets to hjem. Dette er en vigtig opgave, fordi skolen sammen med forældrene bidrager til at sikre, at barnet i så høj grad som muligt oplever, at det ikke er alene om at skabe sammenhæng mellem de to hjem. Dialogen med forældrene er derfor vigtig, så der kan udveksles relevant viden om barnet og sikre, at barnet kommer så godt igennem den første periode som muligt. Det er vigtigt for skolen at vide, hvilke eventuelle udfordringer barnet har og særlige forhold omkring skiftedage, samværsordning, flytning og andre forandringer i barnets hverdag.

Børn kan have gavn af en børnegruppe

Mange børn kan opleve stor lettelse ved at erfare, at de ikke er alene med de følelser og tanker, de kan gå rundt med. Dette gælder både ved uproblematisk skilsmisse og skilsmisser med forældre i højkonflikt. Derfor tilbyder vi skilsmisser-grupper på skolen. 

På Hørsholm Skole

Vi tilbyder Leopold Gruppe til 1. årgang og “Dele børn - Hele børn” til de størrer elever. 

Hvert år er der tilbud om gruppe i august for 1. årgang og efterfølgende i november/december to grupper for de størrer elever. 

Klasserne får inden gruppestart besøg af vores gruppeleder Anja Høiberg og I bliver informeret via Aula om besøget. Derefter kan jeres børn via jer forældre melde sig til gruppen på Aula. 

I Leopold gruppen er der plads til 3-4 børn og 5-7 elever i grupperne for de større børn. En gruppe mødes 8 gange og er et afsluttet forløb. Gruppen er ikke et behandlingsforløb, men et tilbud om at mødes med andre børn med sammen livsvilkår.

Vores gruppeleder Anja Høiberg er uddannet på Center For Familieudvikling. På deres hjemmeside https://www.familieudvikling.dk/ kan man læse mere om at være skilsmissebarn og skilsmisseforældre.