Skip til hoved indholdet
  Hjem Undervisning Undervisning

Undervisning

Hørsholm Skole arbejder målrettet med:


At tilgodese det enkelte barn

Det gør vi fordi:

 • børn har forskellige kompetencer og udvikler sig i forskellige tempi
 • vi har fokus på uv-differentiering
 • barnets selvværd og selvtillid styrker deres indlæring

Vi gør det i praksis ved at:

 • tilrettelægge differentieret undervisning indenfor givne rammer og undervisningsformer
 • arbejde tæt sammen med SFO


At træne barnets sociale færdigheder

Det gør vi fordi:

 • det gør børnene indlæringsparate
 • et trygt, socialt netværk giver glade børn
 • vi tror på det hele menneske

Vi gør det i praksis ved at:

 • klasserne har klasseregler
 • de voksne er gode rollemodeller
 • forebygge og løse konflikter, når de opstår

 

At give mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag

Det gør vi fordi:

 • Det motiverer for læring
 • Det er et element i god og motiverende undervisning

Vi gør det i praksis ved at:

 • give eleverne valgmuligheder i undervisningen
 • have plads til spontanitet
 • lade eleverne evaluere undervisningen

 

At veksle mellem faglige og tværfaglige forløb

Det gør vi fordi:

 • der skal være helhed og sammenhæng fagene imellem
 • det skaber afveksling
 • vi vil understøtte de faglige og de musisk/kreative fag
 • at fagene ses i et bredere perspektiv og i relation til virkeligheden

Vi gør det i praksis ved at:

 • have tværfaglige perioder og en årlig fælles featureuge for hele skole
 • styrke det fagfaglige i hverdagen

At være eksperimenterende, reflekterende og inddrage musiske/kreative elementer

Det gør vi fordi:

 • det er udviklende for børnene
 • vi gerne vil lave en kvalificeret, differentieret undervisning, så vi tilgodeser alle elever med hver deres forudsætninger og potentialer

Vi gør det i praksis ved at:

 • arbejde i anderledes perioder
 • arbejde med projekter
 • prioritere det mest i indskolingen – mindst i udskolingen

 

At vægte ressourcebevidsthed og samspillet mellem natur og miljø

Det gør vi fordi:

 • klimaudfordringer kalder på en større bevidsthed
 • vi er en del af naturen og miljøet
 • bæredygtighed er en del af en verden i balance

Vi gør det i praksis ved at:

 • Inddrage det i undervisningen
 • Bruge nærmiljøet med skov og vand

 

At teknologiforståelse og IT indgår i undervisning og dannelse

Det gør vi fordi:

 • det digitale er en del af hverdagen
 • det styrker børn og unges digitale dannelse og mestring
 • børnene lærer at forholde sig kritisk til det digitale og kunne forme og benytte det hensigtsmæssigt kritisk, skabende og innovativt

Vi gør det i praksis ved at:

 • have vejledere
 • have allokeret ressourcer til implementering af teknologiforståelse
 • have faste forløb om digital dannelse og teknologiforståelse på årgangene 


At benytte både analoge og digitale læremidler

Det gør vi fordi:

 • en vekselvirkning mellem digitale og analoge læremidler skaber større spændvidde og afveksling i undervisningen
 • det digitale i undervisningen giver mulighed for aktuelle emner og understøtter globalt udsyn og støtter udvikling af digitale færdigheder hos eleverne
 • det analoge læremiddel er med til at skabe fordybelse og fællesskab mellem eleverne

Vi gør det i praksis ved at:

 • benytte afvekslende læremidler
 • have fokus på om læringsaktiviteten kan løses hensigtsmæssigt uden skærm

 

At give mulighed for fordybelse

Det gør vi fordi:

 • Det er vigtigt at kunne fordybe sig
 • Børnene skal kunne gå i dybden med en opgave
 • Fordi det er godt med lang tid til at komme i dybden
 • For at udvikle et solidt grundlag for livslang læring

Vi gør det i praksis ved at:

 • arbejde med med projektopgaver
 • arbejde med varierede arbejdsformer
 • arbejde med ubrudte perioder/fagdage
 • arbejde i grupper

Hørsholm Skole
Selmersvej 6, 2970 Hørsholm

Telefon: 48 49 61 00
horsholm_skole@horsholm.dk

Åbningstider