Princip for kontaktforældreordningen på Hørsholm Skole

Kontaktforældre på Hørsholm Skole er bindeled mellem elever, forældre, skole og skolebestyrelse.

Formål med kontaktforældre

Formålet med kontaktforældrene er i forhold til den enkelte klasse at fremme dialogen mellem forældre, elever og lærere for sammen at sikre klassens trivsel, funktion og samarbejde.

I det større perspektiv er det formålet at sikre demokrati og dialog blandt forældrene på skolen ved at styrke samarbejde mellem kontaktforældrene og skolebestyrelsen.

Kontaktforældrene har en vigtig funktion i skolens dagligdag, selv om de ikke har nogen formel kompetence. De repræsenterer alle elever og forældre i klassen i dialogen med lærere, skole og skolebestyrelse.

Herigennem bidrager kontaktforældrene til at:

  • Være klassens forældres og elevers talerør overfor skolebestyrelsen, skolens ledelse og forældrene i de andre klasser
  • Formidle og dele viden, idéer, ros og ris på tværs
  • Være med i debatten om mål, retning og pædagogik på Hørsholm Skole.

Der kan hentes yderligere information om rollen som kontaktforælder på hjemmesiden Skole og forældre

Principper for kontaktforældre

1. Valg af kontaktforældre

Der skal i hver klasse vælges 2-4 kontaktforældre på skoleårets første forældremøde. For at sikre kontinuiteten og involvering af så mange forældre som muligt, er det en god idé, at skiftes, så der hvert år er nogle ’nye’ og nogle ’gamle’ kontaktforældre i gruppen.

2. Rolle og opgaver for kontaktforældre i forhold til den enkelte klasse

Kontaktforældrene afholder 1-2 møder årligt, hvor en lærer fra lærerteamet – oftest klasselæreren – deltager efter aftale, dog mindst 1 gang årligt. Herigennem bidrager kontaktforældrene fx til at:

  • Forberede forældremøder sammen med klassens lærere.
  • Bidrage med viden om hvad der rør sig i forældregruppen og blandt eleverne og formidle ris, ros, idéer mv.
  • Vende forhold omkring klassen og tage initiativ til at få relevante diskussioner på dagsordenen.

Kontaktforældre i udskolingen er tovholdere på blå mandag, sidste skoledag og dimissionsfest.

Herudover kan det være kontaktforældrenes rolle at:

  • Tage imod nye forældre og børn i klassen
  • Være igangsættere af sociale arrangementer for klassen og dens forældre
  • Administrere klassekassen
  • Formidle erfaringer som kontaktforældre videre til efterfølgende kontaktforældre i klassen

3. Forum for kontaktforældre

Kontaktforældrene deltager i Hørsholm Skoles forum for kontaktforældre, som mødes med skolebestyrelsen 1-2 gange om året.

På møderne er fokus på Skolebestyrelsens arbejde/fokusområder. Herudover vil relevante temaer blive taget op til gensidig inspiration og dialog.

4. Oversigt over kontaktforældre

På Aula laves en gruppe for kontaktforældre, så kontakten mellem forældre på tværs af klasser gøres lettere.

Opdateret af Skolebestyrelsen, oktober 2019