Elever må ikke opholde sig på gangene ud for faglokalerne i frikvartererne.
Hvis man i de mindre klasser holder “liste-/snydefrikvarter”, har læreren tilsynet med børnene, idet der ikke er gårdvagter. Disse frikvarterer skal holdes under hensyntagen til den undervisning, der ellers foregår.
“Regnvejrsindeordning” kan i særlige tilfælde gives for mellemtrinnet efter “allekald” fra kontoret. Når regnvejrsindeordning gives, varetages tilsynet med børnene af den ene af de to gårdvagter fra den store skolegård.

I spisefrikvarteret har læreren tilsyn med børn fra 0.-6. klasse kl. 11.20 - 11.35. I de mindste klasser om nødvendigt før. Elever fra 7.-9. klasse, der forlader skolen i det store frikvarter, må gå kl. 11.20.
Mælk hentes fra efter kl. 11.00 i mælkeskuret ved A-bygningen.

ABC-gården

ABC-gården foran komplexet er forbeholdt Komplexets elever.

0.-3. kl kan være på Legealleen og på ABC legepladsen

Træklatring er tilladt i forsvarlig højde.

Det er ikke tilladt at opholde sig på muren ud mod Rungstedvej

A-bygning

Kun 7.- 8. klasserne må være inde i pauserne 9.30-9.50 og 11.35 -12.05.

3. - 6. klasse skal være ude i pauserne, og klasselokalerne skal være aflåste.  

Toiletbesøg skal foregå i gården.

Ingen må gå ind før klokken ringer.

Boldbanen

Boldbanen er kun for elever på mellemtrinnet og udskolingen (4.-9.kl).

Træklatring: Tilladt - så længe det er forsvarligt og kun på tykke grene.

Efter påskeferien er boldbanen åben for 3. kl.

Pædagogisk Læringscenter

Efter efterårsferien er der åbent efter særlig plan for 5. og 6. kl.

Komplexet

Komplexet er forbehold 8. og 9.kl. elever

Den store skolegård

Den store skolegård er for alle børn.

Ingen ophold ved cykelstativerne, hvis det ikke er for at hente/sætte sin cykel.

Boldbanen er åben fra omkring påskeferien til efterårsferien. Gårdvagten i den store skolegård har tilsynet. I våde perioder er boldbanen dog lukket.

Om vinteren kan der i forbindelse med “masser af sne” åbnes til boldbanen, som er det eneste sted, hvor elever fra 7.-9. klasse må kaste med sne.

Rulleskøjter i skolegården: Ankommer man til skolen på rulleskøjter, skal de tages af ved indgangen til skolegården, og man må først tage dem på igen, når man forlader skolen. (For skateboards, løbehjul og lignende gælder tilsvarende regler.)

Efter skoletid (fra kl.13.35) / SFO-tiden: I SFO-tiden må der løbes på rulleskøjter, løbehjul og skateboards i skolegården SFO har tilsynet med de børn, der er tilmeldt. Børn, der ikke er i skole/SFO kan foretage lignende aktiviteter i skolegården, såfremt det er foreneligt med de aktiviteter/arrangementer, der i øvrigt er på skolen (SFO, klassefester o.lign.). Det er SFO der vurderer dette.

Hallen

Efter efterårsferien har 7.- 9.kl mulighed for på skift at benytte hallen en dag om ugen i spisefrikvarteret.

Sneregler

Ingen sneboldskastning i skolegården.

0. - 1. klasse: Legealleen langs med Rungstedvej

2. - 3. klasse: Den lille skov med rutsjebanen og området foran indgang til indrætshal

4. - 6. klasse: Basketbanen foran lærerindgang

7.-9. klasse: Boldbanen

Der må IKKE gives vaskere eller rulles i sneen.

 

Reglerne gennemgås med eleverne ved skoleårets begyndelse, samt efter behov.

Sidst opdateret: 11-09-19