Princip for trivsel på Hørsholm Skole

Med henvisning til vejledning om disciplin, god adfærd og trivsel i folkeskolen og med afsæt i skolens værdigrundlag har Hørsholm Skole udarbejdet principper for trivsel. Fokus er på gode samværsformer mellem eleverne, elever og lærere og mellem forældre og skole og på, at alle parter i samarbejdet medvirker til et godt arbejdsklima. God trivsel handler om respekt, kommunikation og ansvarlighed – men også om at have gode relationer og om at have det sjovt.

Formål:

En levende skole med glade børn

På Hørsholm Skole arbejder medarbejdere, forældre og børn i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø med henblik på at udvikle tolerance og respekt i aktiv omsorg for hinanden.

Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole er særdeles vigtigt for, at børnene kan trives, og et optimalt læringsmiljø er betinget af børn, der trives og er trygge.

Trivselsprincipper:

 • at alle på skolen gennem egen indsats drager omsorg om fællesskabet
 • at den enkelte elev føler sig værdsat
 • at den enkelte elev kender og udvikler sine personlige kompetencer – såvel sociale, kreative, fysiske som faglige kompetencer.
 • at alle voksne er gode rollemodeller
 • at forældre indbyrdes har en åben og direkte dialog med hinanden
 • at skole og hjem respekterer de aftalte principper
 • at alle tilstræber en anerkendende kommunikation
 • at konflikter løses konstruktivt

Eksempler på hvordan trivselsprincipperne anvendes:

Træning af eleverne:

 • “Fri for mobberi”
 • Social træning
 • Særlige AKTindsatser

Konkret håndtering og rollemodeller:

 • Elevmæglerne 
 • Lærerteamenes arbejde med sociale årsplaner
 • Elevrådets arbejde med undervisningsmiljøet

Omsorg:

 • Sorgplan
 • Elevsamtaler

Kommunikation:

 • Skolehjemsamarbejde

Gode relationer:

 • Hytteture og lejrskoler
 • Skolefondsfest, gallafest, fastelavn etc.

Opdateret af Skolebestyrelsen, november 2012.