Princip om Klassekasser

Det er frivilligt om en klasse ønsker at have en klassekasse.

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere. Indbetaling til en klassekasse er frivilligt.

Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som anvendes til klassens bedste. Klassen kan også aftale at gennemføre arrangementer og aktiviteter, som skaffer penge til klassekassen.

Formålet med klassekasser:

Formålet med at have klassekasser på Hørsholm Skole er at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges til fælles oplevelser ud over den daglige undervisning.

Principper for brug af klassekassen:

1. Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en direkte forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål. F.eks. til fællesindkøb til klassen, klassefester/-arrangementer, fornøjelser ved udflugter o.lign.

2. Klassekassen kan ikke bruges til aktiviteter og redskaber, som er grundlæggende for undervisningen. Disse udgifter dækkes altid af skolen.

3. Brugen af klassekassen fastlægges af forældre og klasseteamet i fællesskab.

Eksempler:

  • ’Lidt ekstra’ til klassen, såsom legeredskaber, plakater, blomster mv.
  • Is, sodavand, julefrokost o.lign. i klassen eller i forbindelse med ekskursioner
  • Fællesarrangementer for børn og forældre
  • Ekstra-udflugter i klassen i forbindelse med hytteture og lejrskoler

Principper for administration af klassekasser:

  1. Ingen er pligtig til at indbetale til klassekassen.
  2. Det er forældrene i klassen, som beslutter hvor meget, der skal indbetales til klassekassen.
  3. Det er forældrene i klassen, der står for indsamling af pengene og administration af kassen (det aftales med klasselæreren, hvordan læreren får adgang til pengene).
  4. Klassekassen gøres op en gang om året, og regnskabet offentliggøres på Aula til klassens forældre

Opdateret af Skolebestyrelsen, november 2012.