Princip for indsamlinger

Nedenstående principper er gældende:

  • Kun elever fra 7. - 9. klasse kan deltage i sådanne indsamlinger.
  • Indsamlinger må ikke foregå i skoletiden.
  • Eleverne skal selv ønske at deltage.
  • Læreren skal være "med på ideen".
  • Forældrene skal slutte op om indsamlingen/formålet.
  • Skoleledelsen skal godkende deltagelse i indsamlingen på baggrund af en skriftlig ansøgning fra eleverne indeholdene en beskrivelse og plan for "projektet" samt kopi af deltagelsesgrundlaget.
  • Der skal indgå overvejelser om elevernes sikkerhed (fx følges ad to og to), og disse overvejelser skal indgå i beskrivelsen til skoleledelsen.

Opdateret af Skolebestyrelsen, november 2019