Velkommen til Maj Børn på Hørsholm Skole

Vores Maj Børner et sted, hvor børnene skal lege, udfordres og få en masse venner. Børnene lærer skolen at kende stille og roligt og vænnes til de rytmer, som et skoleliv indeholder.
Vi arbejder med forskellige fokusområder i børnenes Maj SFO tid. Vores hovedopgave er at lære børnene om egne sociale, kreative, og fysiske kompetencer og udvikle disse. Børnene skal lære at være tolerante og have respekt for hinandens ligheder og forskelligheder. Vi arbejder med ”Fri for mobberi”, som er et socialt trænings redskab, vi bruger i indskolingen. Her lærer børnene gennem tale, leg, musik hvordan man fx er en god kammerat.
Personalet vil lave en fast struktur på dagen. For eksempel kan tirsdag være turdag, og onsdag være værksted. Når dagen er ”slut” kl. 14.00, starter den ”store” SFO, hvor Maj Børnene deltager i aktiviteter sammen med børnehaveklasserne og 1. klasserne, som går i SFO. 
Åbningstiden for Maj SFO er 07.00 – 17.00. 

Dagen:

Børnene kan afleveres fra kl. 7, der er stille morgen frem til kl.9, hvor man møder stille og roligt ind og leger med sine venner. Kl. 9 har vi morgensamling, hvor vi gennemgår dagen og har hyggelige små rutiner. Så byder dagen på, hvad der er tilrettelagt. Hvis vi ikke er på tur, følger Maj børnene skolens frikvartersklokke og holder pause som resten af skolen. Her skal børnene have lidt at spise med ud til frikvarter. Der vil altid være en ”Maj voksen” med i frikvartererne. Kl. 11 spiser vi frokost og fortsætter derefter dagens program. Når klokken bliver 13 slutter vi dagen af samlet og blander os med øvrig SFO når skoledagen slutter i indskolingen.
Alle Maj børn, som skal være i SFO om eftermiddagen, bør have et stykke frugt eller lignende med.
Maj børnene får en garderobeplads ved deres hjem lokale i HjørneHuset. Her skal der være skiftetøj, overtøj og sutsko, som passer til årstiden – husk at skrive navn i ALT!
Børnene må gerne have legetøj med. Alt er dog på eget ansvar og husk at skrive navn på. 
I Maj SFO skriver forældrene børnene ind i Tabulex om morgenen, og krydse ud, når de bliver hentet. I den første Maj SFO tid, bliver dette system gennemgået med forældrene.
I er selvfølgelig altid velkomne til at stille spørgsmål til personalet, og i det hele taget inddrage personalet i jeres tanker omkring jeres barn.

Venlig hilsen Maj SFO personalet.