UU-vejledning

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens
ledelse, lærere og UU-vejleder. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

August 2018

UU-vejledning på Hørsholm Skole

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens
ledelse, lærere og UU-vejlederen. Vejledningen ydes lokalt på skolen. 
 
UU-vejleder Kajsa Roose Winkel har kontor i KompleXet og træffes på skolen efter aftale. 
Træffes desuden alle hverdage på mobil 7268 4477 eller via mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk
 
Vejledning i 7. - 9. klasse    
UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som
 • Kollektiv vejledning for alle
 • Gruppevejledning 
 • Individuel vejledning
UU-vejlederen indgår i arbejdet med:
 • Obligatoriske introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse (5 dage)
 • Uddannelse og Job
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse 
 • UU-Sjælsøs uddannelsesaften, Uddannelsesmesse, forældrearrangement
 • Uddannelsesplan og studievalgsportfolio
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Overgangen mellem grundskole og ungdomsuddannelse eller anden aktivitet
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg 
 • Information om vejledningsportaler som fx evejledning.dk, www.ug.dk og uu-sjælsø.dk

På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige, sociale og praksisfaglige forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. og 9. klasse. 
Skolen informerer skriftligt om den første parathedsvurderings resultat. 

Nærmere herom vil blive oplyst via Min Uddannelse. 
 
Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.