UU-vejledning

Vejledning om uddannelse og erhverv varetages af UU-Sjælsø og foregår i samarbejde mellem skolens
ledelse, lærere og UU-vejleder. Vejledningen ydes lokalt på skolen.

UU-vejleder Kajsa Roose Winkel har kontor i KompleXet og træffes på skolen efter aftale.
Træffes desuden alle hverdage på mobil 72 68 44 77 eller via mail: kajsa@uu-sjaelsoe.dk

Vejledning i 7. - 9. klasse

UU-vejlederens vejledning af eleverne foregår som:
 • Kollektiv vejledning for alle
 • Gruppevejledning 
 • Individuel vejledning

UU-vejlederen indgår i arbejdet med

 • Introduktionskurser til ungdomsuddannelser i 8. klasse
 • Uddannelse og Job
 • Erhvervspraktik i 9. klasse
 • Brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse med det sigte, at den unge bliver uddannelses-parat
 • Uddannelsesmessen Scor Fremtiden, Forældrearrangementer, UU-Sjælsøs Uddannelsesaften 
 • Information vejledningsportaler fx evejledning.dk, www.ug.dk, www.genvej.nu og uu-sjælsø.dk
 • Initiativer, der bidrager til, at den unge bliver uddannelsesparat
 • Uddannelsesplan 
 • Gæstelærerbesøg, virksomhedsbesøg 
På baggrund af skolens oplysninger om elevens karakterer samt personlige og sociale forudsætninger vurderer UU-vejlederen elevens uddannelsesparathed i 8. klasse og i forbindelse med ansøgningen til en ungdomsuddannelse i 9. klasse. Det sker ud fra elevens uddannelsesønske med udgangspunkt i elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Nærmere herom vil blive oplyst via ForældreIntra.

Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU-Sjælsø – er et samarbejde mellem Allerød, Furesø, Hørsholm og Rudersdal kommuner om vejledning af unge fra 7. klasse til 25. år.

Yderligere informationer findes på uu-sjælsø.dk og følg os på Facebook