Trivsel

Trivslen på Hørsholm Skole angår os alle, og som forældre har vi også et ansvar for at fremme den gode trivsel.

Det har de fleste af os vidst længe, og Hørsholm Skole har da også altid været beriget med en masse forældre, der gerne vil gøre en ekstra indsats for, at vores børn – og deres lærere – kan trives i deres klasser og på skolen. Hver klasse har som regel mindst 4 kontaktforældre, der i løbet af skoleåret sørger for at klassen og forældrene har gode betingelser for at trives socialt.

Hent idekatalog her >>

Dette idé-katalog er det første spæde forsøg på at samle nogle af de mange gode idéer, som vi ved allerede er blevet afprøvet i klasserne og på
skolen. Intentionen er, at idé-kataloget skal inspirere kontaktforældre og andre forældre på tværs af klasser og årgange, og at det løbende skal fyldes
med nye idéer fra jer.
Vi har inddelt idé-kataloget i tre dele: Indskolingen (0.-3.kl.), mellemtrinet (4.-6. kl.) og udskolingen (7.-9. kl.), men flere af idéerne kan sagtens bruges
på tværs af årgangene. I takt med at børnene bliver ældre, vil deres behov for samvær med kammeraterne og os forældre selvfølgelig ændre sig. Og
det vil vores behov som forældre også! Men det er vores erfaring, at og