Forældre guidelines

Guidelines for forældresamarbejde

Oplæg til gruppearbejde i klassen

  • Inddel klassen i 3-4 grupper afhængig af antallet
  • Placerer bordene i grupper
  • Hver gruppe vælger en ordstyrer