SFO

Med udgangspunkt i Hørsholm Kommunes øvrige politikker er visionen, at barnet oplever et trygt og stimulerende tilbud, der tilgodeser det enkelte barns behov for personlig udvikling og fællesskab.