PLC

PLC er en stor, åben, lys og moderne bygning, som udgør skolens pædagogiske center, hvor bøger, undervisningsmaterialer, IT, AV og kulturfor-midling understøtter en moderne pædagogik.

PLC opsøges dagligt af skolens elever som åbent værksted i timerne og i frikvartererne, hvorved skolebibliotekets materialesamling, IT og AV inddrages i skolens pædagogiske hverdag. 

Vi har vores egen portal, hvor du kan finde en masse relevanter resurser til brug i din undervisning, - både som elev, lærer og forældre

PLC Portal >>