Hvorfor siger vi det?

Hørsholm Skole arbejder målrettet med

At vi tilgodeser det enkelte barn
 • Fordi børn har forskellige kompetence og udvikler sig i forskellige tempi
 • Fordi vi har fokus på uv-differentiering
 • Fordi barnets selvværd og selvtillid styrker deres indlæring
At vi træner barnets sociale færdigheder
 • Fordi indlæringen blokeres, hvis barnet ikke fungerer socialt
 • For at gøre børnene indlæringsparate
 • Fordi et trygt, socialt netværk giver glade børn
 • Fordi vi tror på det hele menneske
At vi er fagligt kompetente
 • Lærerne underviser fortrinsvis i deres liniefag
 • Vi vægter et højt fagligt niveau, så børnene får et godt afsæt
 • Vi har en forældrekreds, som forventer et højt fagligt niveau
 • Vi forventer, at forældrene tager aktivt del i deres barns skolegang
At vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb
 • Fordi der skal være helhed og sammenhæng fagene imellem
 • Fordi vi skaber afveksling
 • Fordi vi vil understøtte de faglige og de musisk/kreative fag
 • For at børnene kan se fagene i et bredere perspektiv og sætte fagene i relation til virkeligheden
At vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer
 • Fordi vi ønsker at tilgodese de forskellige intelligenser
 • Fordi det er politisk korrekt
 • Fordi det er udviklende for børnene
 • Fordi vi gerne vil lave en kvalificeret, differentieret undervisning, så vi tilgodeser alle elever med hver deres forudsætninger og potentialer
At vi giver mulighed for fordybelse
 • Det er vigtigt at kunne fordybe sig
 • Børnene skal kunne gå i dybden med en opgave
 • Fordi det er godt med lang tid til at komme i dybden
 • Giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag
At vi anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer
 • For at vedligeholde motivationen
 • Fordi det er bedst for børnene
 • Fordi verden forandrer sig hurtigt
 • Fordi der hele tiden kommer ny forskning indenfor viden og læringsstile
At vi anvender IT som en naturlig og integreret del
 • Det er en kompetenceudvikling