Hvordan gør vi det?

Hørsholm Skole arbejder målrettet med

At vi tilgodeser det enkelte barn
 • Vi tilrettelægger differentieret undervisning indenfor givne rammer og undervisningsformer
 • Vi sætter hurtigt ind fra SPC allerede i 1. klasse
 • Vi arbejder tæt sammen med SFO
At vi træner barnets sociale færdigheder.
 • Vi har trin for trin i indskolingen
 • Social træning på 5. klassetrin
 • Klasserne har klasseregler
 • Vi er gode rollemodeller
 • Søger hjælp i specialcenteret
 • Vi forebygger og løser konflikter, når de opstår
 • Gennem elevsamtaler og forældresamtaler
At vi er fagligt kompetente
 • Vi sætter mål
 • Vi undervisningsdifferentierer
 • Vi evaluerer
 • Vi elevsamtaler
 • Vi holder kurser i SPC
 • Vi er et veluddannet, ansvarsbevidst og engageret personale
 • Vi har fokus på lærernes faglige kompetencer
At vi veksler mellem faglige og tværfaglige forløb
 • Ved at have tværfaglige perioder
 • Ved at styrke det fagfaglige i hverdagen
 • Vi arbejder med mange intelligenser
At vi er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer
 • Det gør vi i de anderledes perioder
 • Det gør vi ved at arbejde med projekter
 • Det gør vi ved at samarbejde
 • Det gør vi ved at afholde musikcafeen
 • Det gør vi mest i indskolingen – mindst i udskolingen
 • Det gør alle i en vis udstrækning – med størst vægt i indskolingen
At vi giver mulighed for fordybelse
 • Vi arbejder med projektopgaverne
 • Vi arbejder med varierede arbejdsformer
 • Vi arbejder med ubrudte perioder
 • Vi arbejder i grupper
At vi giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag
 • Vi giver dem valgmuligheder i undervisningen
 • Vi plads til spontanitet
 • Ved at gribe dagen ( carpe diem)
 • Ved At lade eleverne evaluere
At vi anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer
 • Vi benytter fagteam til at udpege undervisningsmaterialerne
 • Vi bruger IT baseret undervisningsmateriale fra nettet
 • Vi bruger kopimapper
 • Vi bruger nye bøger på delebasis
 • Vi bliver introduceret for nyt materiale på kurser og efteruddannelser
At vi anvender IT som en naturlig og integreret del
 • Ved at benytte IT spontant og planlagt