Hvad siger vi om undervisningen?

Hørsholm Skole arbejder målrettet med, at vi

  • tilgodeser det enkelte barn
  • træner barnets sociale færdigheder.
  • er faglig kompetente.
  • veksler mellem faglige og tværfaglige forløb.
  • er eksperimenterende, reflekterende og inddrager musiske/kreative elementer.
  • vægter ressourcebevidsthed og samspillet mellem natur og miljø.
  • giver mulighed for fordybelse.
  • giver mulighed for at eleverne får indflydelse på egen hverdag.
  • anvender relevante og opdaterede undervisningsmaterialer.
  • anvender IT som en naturlig og integreret del.