Værdigrundlag

Faglighed - Kompetence
Omsorg - Fællesskab

På Hørsholm Skole arbejder medarbejdere, forældre og børn i fællesskab om at skabe et trygt og godt miljø inden for hvilke det enkelte barn:

  • tør blive nysgerrig og udvikler egne personlige kompetencer – såvel sociale, kreative, fysiske som boglige 
  • udvikler medansvar for egen læring i et arbejdsmiljø, der er præget af medindflydelse og en åben og positiv kommunikation - inden for fællesskabets ramme
  • udvikler tolerance og respekt i aktiv omsorg for andre, samt evne til at omstille sig og samarbejde - på tværs af kulturelle og sociale fællesskaber
  • rustes til globaliseringens udfordringer og stadige forandringer
Et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem hjem og skole er særdeles vigtigt for, at børnene kan trives. Et optimalt læringsmiljø er betinget af børn, der trives og er trygge.