Indsamlinger

Skolen får løbende anmodninger fra forskellige organisationer om deltagelse i indsamlinger til forskellige formål. Der kan være tale om salg af postkort, mærker o.lign. Ofte er der indbygget en "gulerod", idet klassen får en del af det indsamlede beløb.

Princip for indsamlinger

Nedenstående principper er gældende:

  • Kun elever fra 7. - 9. klasse kan deltage i sådanne indsamlinger.
  • Indsamlinger må ikke foregå i skoletiden.
  • Eleverne skal selv ønske at deltage.
  • Læreren skal være "med på ideen".
  • Forældrene skal slutte op om indsamlingen/formålet.
  • Skoleledelsen skal godkende deltagelse i indsamlingen på baggrund af en skriftlig ansøgning fra eleverne indeholdene en beskrivelse og plan for "projektet" samt kopi af deltagelsesgrundlaget.
  • Der skal indgå overvejelser om elevernes sikkerhed (fx følges ad to og to), og disse overvejelser skal indgå i beskrivelsen til skoleledelsen.

Opdateret af Skolebestyrelsen, november 2012.