Principper

Principperne er skolebestyrelsens beskrivelse af det råderum, som Hørsholm Skoles ledelse har for sit ledelsesarbejde.