Lektiepolitik

Efter implementeringen af folkeskolereformen skal eleverne gå længere tid i skole, der er flere timer til fagundervisning, og der skal tilbydes lektiecafé i perioden frem til næste folketingsvalg, hvorefter lektiecaféen bliver obligatorisk.

Lektiepolitik på Hørsholm Skole 

Men lektier eller hjemmearbejde indgår stadig som en del af skolearbejdet på Hørsholm Skole (og de 3 andre skoler jf. kommunens information fra juni14 vedr. reformen).

Lektierne skal dels understøtte den faglige undervisning – og dels lære eleverne arbejdsvaner, der vil hjælpe dem i det videre uddannelsesforløb efter folkeskolen.

Den samlede lektiemængde bør være mindre efter implementeringen af folkeskoleloven fra august 2014 pga. af det øgede timetal og bestemmelserne om lektiecaféer. Ligeledes forventes teamet omkring den enkelte klasse at tilrettelægge placeringen af større afleveringsopgaver etc., så de spredes jævnt henover skoleåret.

Lektier bruges hovedsageligt til:
  • Træningsopgaver
  • Repetition
  • Færdiggørelse af større skriftlige opgaver
  • Læsning af stof.
Gennem hele skoleforløbet fra 0. -9. klasse forventes eleverne at læse/høre højtlæsning hver dag – alene eller sammen med forældre. Omfanget vil variere efter alder of aftales med klasseteam/læsevejledere.

Lærerne bør i forhold til deres valg af opgaver til lektie tage med i overvejelserne, at elevernes muligheder for hjælp til lektier hjemme er meget forskellige. Da det samtidig er et mål i skolereformen at mindske betydningen af den sociale arv, bør eleverne kunne lave deres lektier uden hjælp, men meget gerne med stor interesse fra forældrene. Undervisningen foregår på skolen!

Lektier gives differentieret – og også med særlige opgaver/udfordringer til særligt begavede elever.Skolens ledelse

v/ Per Høxbroe , august 14.