Kontakt andet Personale


Teknisk Service
 
Jens Peder Jensen

Torben Villum Jensen 

48 49 61 20
20 28 31 04
20 28 31 03

Skolernes fælleskorps
 
Hverdage kl. 17-23. 
Lørdag-søndag kl. 8-16 

24 49 85 95


Pædagogisk Læringscenter / PLC
 
Jane Wendel (skolebibliotekar)
Annette Ketils (skolebibliotekar)
Jan Hjorth (IT-vejleder)
Frederik Aggerholm
48 49 61 30
48 49 61 31
48 49 61 32
48 49 61 33


Skolepsykolog  
Rie Rasmussen
amr@horsholm.dk

 48 49 51 54


Talepædagog  
Trine Søborg
trs@horsholm.dk
Hørsholm Skole (mandage)

 48 49 51 62SSP-konsulenter
 
Ulrik Svanholm
usv@horsholm.dk

Jacob Greve
jagr@horsholm.dk

21 64 43 39


20 42 24 45


Sundhedsplejerske  
Dorit Lund Glintborg
dgi@horsholm.dk
Hørsholm Skole (man- og torsdage)

48 49 61 62
24 94 21 99


UU-vejleder   
Kajsa Roose Winkel
kajsa@uu-sjaelsoe.dk

48 49 61 61
72 68 44 77