IT

På Hørsholm Skole er IT-miljøet under stadig udbygning.

Alle lærere og klassepædagoger har en computer.

Alle lærere og klassepædagoger i indskolingen har en iPad.

Alle elever i 1.-3. kl. har egen iPad.

Alle elever i 4.-7. kl. har egen chromebook.

0. kl. har 7 iPads til hver klasse.

SmartBoards:

I alle undervisningslokaler har vi et SmartBoard, hvor man kan tilslutte sin iPad eller computer.

Trådløst net.

På Hørsholm Skole er et veludbygget trådløst net, hvor man kan tilslutte sin iPad, chromebook, computer eller anden enhed.

Stationære computere:

  • IT 1: 20
  • IT 2: 20

    Alle brugere er underlagt den kommunale it-anvendelsespolitik