IT

På Hørsholm Skole er IT-miljøet under stadig udbygning.

Stationære computere:

  • IT 1: 20
  • IT 2: 20
  • PSC: 6
  • Fysik og N/T: 1

Bærbare computere:

  • Lærere og vikarer: 71
  • 0.-3. klasse: 26
  • 4.-9. klasse: 90

iPads:

  • 0-3. klasse.: 30
  • Indskolingslærere: 25

Alle brugere er underlagt den kommunale it-anvendelsespolitik