Trivselsundersøgelse 2015

Den årlige trivselsmåling i folkeskolen forløber i 2015 i perioden 26. januar – 20. marts. TNS Gallup står for undersøgelsen.

I skal gennemføre trivselsmålingen i alle jeres klasser (børnehaveklassen til og med 9. klasse). I perioden fra den 26. januar til den 20. marts 2015 kan I frit tilrettelægge, hvornår den enkelte klasse gennemfører trivselsmålingen.
 
Trivselsmålingen er en online spørgeskemaundersøgelse, som eleverne tilgår med deres UNI-Login. Det er derfor vigtigt, at eleverne er forberedt på at skulle anvende deres UNI-Login. 
 
Trivselsmålingen indeholder 20 spørgsmål for 0.-3. klasse og 40 spørgsmål for 4. – 9. klasse, og den kan gennemføres på under 45 minutter. Der er mulighed for højtlæsning af alle spørgsmål og svarmuligheder.
 
På uvm.dk og emu.dk kan man læse mere om trivselsmålingen og finde vejledningsmateriale med fokus på forberedelse, gennemførelse og opfølgning på trivselsmålingen. Vejledningsmaterialet er udviklet af Dansk Center for Undervisningsmiljø og henvender sig til både forvaltninger, skoleledelser, lærere og pædagoger.
 
Adgang til trivselsmåling 
Når en klasse skal gennemføre trivselsmålingen, skal den enkelte elev åbne spørgeskemaet via dette link: